VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Інформація про видання

УДК 629.41

Затверджено Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Р е ц е н з е н т и:

Марченко Д.М., перший проректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор.


Соколов В. І., завідувач кафедри «Машинобудування та прикладна механіка» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор.


Чернецька-Білецька Н.Б., Баранов І.О., Мірошникова М.В., Брагін М.І.
Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць.
Навчальний посібник – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 174 с.


У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та принципи раціона-льної експлуатації локомотивів та організації локомотивного господарства; розглянуті питання підвищення надійності локомотивів , організації і технології технічного обслуговування, поточного ремонту та екіпірування. Наведено методики розрахунків потреби та планування роботи локомотивів і локомотивних бригад. Розглянуто основні питання використання сучасних принципів і методів формування і розвитку потокової системи ремонту, орієнтованої на споживача. Розглянуто методи механізації і автоматизації ремонтних процесів і екіпірування локомотивів; приділено увагу розрахункам робочої сили і бригадним формам організації праці.
Навчальний посібник рекомендується студентам денної та заочної форм нав-чання напрямку «Транспортні технології», при виконанні курсового та дипломного проектування.

 Чернецька-Білецька Н.Б., Баранов І.О., Мірошникова М.В., Брагін М.І.
 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2016